STØTTE OG FINANSIERING

Danish Life Science Cluster

HUGIN FiNDR er et resultat af et Offentlig-Privat Innovation (OPI)-samarbejde mellem Hjørring Kommune og HUGIN EXPERT A/S med finansiering fra Danish Life Science Cluster’s (DLSC) Sundhedsteknologisk Service Program (SSP). Samarbejdet, som blev formidlet af DLSC, har kørt siden starten af 2019.

OPI-samarbejdet har været igennem en række faser, hvor arbejdet er gået fra at være eksplorativt omkring identifikation af afvigelser mellem bevilliget og leveret ydelser under Serviceloven §83 og §83a til at være målrettet produktmodning og markedsundersøgende omkring HUGIN FiNDR løsningen. ”Det er og har været en fornøjelse af være vidne til et stærkt OPI-samarbejde, der har skabt flere spændende resultater”, udtaler Trine Søby Christensen, Chefkonsulent ved Danish Life Science Cluster.

Dette SSP-projekt, som vi identificerede som  perspektivrigt, er et fortrinligt eksempel på hvordan interessante synergier kan opstå, når innovative og fagligt kompetente mennesker med forskellige kompetencer bliver bragt sammen for at arbejde på udfordrende problemstillinger i den kommunale forvaltning”, slutter Trine Søby Christensen.

Andre partnere i SSP-projektet er blandt andet Institut for Datalogi ved Aalborg Universitet.

Aalborg Universitet

HUGIN FiNDR er et af den slags resultater, forskere drømmer om. Gennem arbejdet med en interessant problemstilling viser der sig pludselig nogle uforudsete muligheder”, udtaler Kristian G Olesen, Lektor ved Institut for Datalogi, Aalborg Universitet.

I dette tilfælde afslørede arbejdet med bevillinger og leverancer under Servicelovens §83 og §83a en guldgrube af data i form af SOSU’ernes fritekst noter på baggrund af observationer i hjemmeplejen. Ved at analysere disse data systematisk, kan HUGIN FiNDR hjælpe med at identificere borgere med et vigende helbred og dermed pege på personer, der kræver særlig opmærksomhed eller en ekstra indsats. En sådan systematisk maskinel analyse af data bliver et nyt redskab til at øge borgers livskvalitet og i sidste ende forebygge hospitalsindlæggelser.

En sjælden win-win-win-win situation: Borgernes livskvalitet øges, personalet kan se at deres observationer gør en forskel, kommunerne reducerer omkostningerne og forskerne får mulighed for at bidrage til udvikling af nye metoder og dermed nye indsigter”, slutter Kristian G Olesen.