AALBORG KOMMUNE

Aalborg Kommune har i perioden april, 2023 til juni, 2023 gennemført et pilotprojekt med HUGIN FiNDR.

Læs her hvad de siger om forløbet:

FiNDR er et interessant system til at understøtte vores opsporende arbejde med at finde skrøbelige borgere i risiko for indlæggelse og svære sygdomsforløb. Systemet har potentiale i forhold til at hjælpe med tidligere at opdage en forværring af borgers helbredsmæssige tilstand og dermed til at igangsætte forebyggende indsatser.

Det var let at installere og afvikle FiNDR på Aalborg Kommunes egne IT-systemer med god assistance fra HUGIN. Det er en stor fordel for en effektiv gennemførelse af et pilotprojekt, at FiNDR installeres lokalt og at data forbliver på kommunens egne IT-systemer. Det betød, at der ikke var udfordringer og bekymringer omkring udveksling af data. HUGIN skulle på intet tidspunkt i forløbet have adgang til Aalborg Kommunes data.

Som en del af den løbende dialog igennem pilotprojektforløbet var der mulighed for at sparre omkring funktionalitet i FiNDR. HUGIN har som leverandør været en dynamisk samarbejdspartner, der har stået til rådighed og hjulpet igennem hele forløbet.

Aalborg Kommune anvender triagering i sygehjemmeplejen og FiNDR vil være et stærkt supplement til dette. Vi er meget interesseret i at evaluere systemet, som et supplement til vores fremtidige triagering.

Der har været stor begejstring for systemet fra alle personer involveret i pilotprojektet.

Pilotprojektet har givet Aalborg Kommune en enkel mulighed for at afprøve FiNDR på egne data, og derved gennem egne erfaringer at forstå værdien af brugen af FiNDR i Aalborg Kommune.

Hvis du ønsker at høre mere om Aalborg Kommunes erfaringer med FiNDR og
samarbejdet med HUGIN kan du kontakte Lasse Østergaard på
lao-aeh@aalborg.dk

For præsentation af HUGIN FiNDR kontakt info@hugin.com

AALBORG UDTALER

Alt i alt har det været et fremragende forløb. Systemet virker, som det skal. Det finder de rigtige borgere og potentialet er stort, hvis det integreres med triagering.

Lasse Østergaard  
PROJEKTLEDER OG CHEFKONSULENT I AALBORG KOMMUNE