Liste af samarbejdspartnere

DigiRehab A/S

DigiRehab A/S og HUGIN EXPERT A/S har indgået et strategisk partnerskab om salg- og markedsføring af HUGIN FiNDR overfor de danske kommuner. DigiRehab A/S er en etableret leverandør af digitalt understøttet træning målrettet ældre i hjemmeplejen. DigiRehab leverer en intelligent, velfærdsteknologisk tilgang til rehabilitering i kommunerne med SOSU’en som den centrale person i rehabiliteringen. Træningen øger livskvaliteten hos de ældre og skaber store besparelser i behovet for pleje.

Parterne ser et interessant match mellem HUGIN FindR og DigiRehab. Det er ofte de samme personer hos kommunerne, der træffer beslutning om DigiRehab og HUGIN FindR og det er igen de samme personer, som skal få samspillet mellem løsningerne til at blive en optimal kombination i ældreplejen. Begge er løsninger til glæde for borgeren, kommunen og samfundet.

HUGIN er i proces med at etablere formelle samarbejdsaftaler med selskaber, der har ekspertise og forretning indenfor det kommunale område.

Der er en igangværende dialog med flere selskaber om et samarbejde.

Vi søger efter relevant og interessante partnere. Kontakt os venligt, hvis I er interesseret i at samarbejde med HUGIN EXPERT A/S.