CASES

HJØRRING KOMMUNE

Hjørring Kommune og softwarevirksomheden HUGIN EXPERT A/S fra Aalborg har indgået en aftale om brug af HUGIN FiNDR. HUGIN FiNDR er en løsning til at identificere de modtagere af hjemmepleje i Hjørring Kommune, som er i højeste risiko for indlæggelse på hospitalet.

HUGIN FiNDR er udviklet i et OPI-samarbejde mellem Hjørring Kommune og HUGIN EXPERT A/S, som har modtaget støtte fra Danish Life Science Clusters (DLSC) pulje Sundhedsteknologisk Service Program. Det har været en fornøjelse at følge hvor godt samarbejdet mellem Hjørring Kommune og HUGIN EXPERT A/S har fungeret, udtaler Trine Søby Christensen, Chefkonsulent, DLSC, og fortsætter OPI-samarbejdet viser, at målbare resultater kan realiseres, når en kommune og en privat virksomhed går sammen om at skabe nye løsninger.

AALBORG KOMMUNE

Aalborg Kommune har i perioden april, 2023 til juni, 2023 gennemført et pilotprojekt med HUGIN FiNDR.

Aalborg Kommune udtaler bl.a. “FiNDR er et interessant system til at understøtte vores opsporende arbejde med at finde skrøbelige borgere i risiko for indlæggelse og svære sygdomsforløb. Systemet har potentiale i forhold til at hjælpe med tidligere at opdage en forværring af borgers helbredsmæssige tilstand og dermed til at igangsætte forebyggende indsatser.

Det var let at installere og afvikle FiNDR på Aalborg Kommunes egne IT-systemer med god assistance fra HUGIN. Det er en stor fordel for en effektiv gennemførelse af et pilotprojekt, at FiNDR installeres lokalt og at data forbliver på kommunens egne IT-systemer. Det betød, at der ikke var udfordringer og bekymringer omkring udveksling af data. HUGIN skulle på intet tidspunkt i forløbet have adgang til Aalborg Kommunes data”