CASES

HJØRRING KOMMUNE

Hjørring Kommune og softwarevirksomheden HUGIN EXPERT A/S fra Aalborg har indgået en aftale om brug af HUGIN FiNDR. HUGIN FiNDR er en løsning til at identificere de modtagere af hjemmepleje i Hjørring Kommune, som er i højeste risiko for indlæggelse på hospitalet.

HUGIN FiNDR er udviklet i et OPI-samarbejde mellem Hjørring Kommune og HUGIN EXPERT A/S, som har modtaget støtte fra Danish Life Science Clusters (DLSC) pulje Sundhedsteknologisk Service Program. Det har været en fornøjelse at følge hvor godt samarbejdet mellem Hjørring Kommune og HUGIN EXPERT A/S har fungeret, udtaler Trine Søby Christensen, Chefkonsulent, DLSC, og fortsætter OPI-samarbejdet viser, at målbare resultater kan realiseres, når en kommune og en privat virksomhed går sammen om at skabe nye løsninger.