Beskrivelse af os

HUGIN FiNDR er udviklet i samarbejde med Hjørring Kommune. Projektet startede i 2019, med det formål identificere afvigelser mellem leverede og visiterede ydelser under servicelovens §83 og §83a. Det udviklede sig herfra og vi afsøgte mange muligheder for hvordan HUGIN teknologien kunne skabe værdi i sundheds- og hjemmeplejen i Hjørring Kommune, dette endte ud med HUGIN FiNDR! 

Foreløbige resultater

Vi kører i skrivende stund, juni 2022, en tre måneders test med live data i Hjørring Kommune, tidligere har vi udviklet og testet softwaren med historiske data. Vi er halvvejs med testen og har allerede meget gode resultater. 

HUGIN FiNDR har i samarbejde med sygeplejersker på blot en måned identificeret flere end 10 borgere, som havde behov for en ekstra indsats eller øget opmærksomhed på allerede igangsatte initiativer, hvilket i yderste konsekvens kan have forebygget indlæggelse og komplicerede sygdomsforløb.

Brugen af HUGIN FiNDR har desuden medvirket til igangsættelse af en faglig indsats med særligt fokus på genkendelse og forebyggelse af specifikke lidelser.

Virksomheden HUGIN EXPERT A/S

Virksomheden bag HUGIN FiNDR er HUGIN EXPERT A/S, som er en dansk softwarefirma grundlagt i 1989 af en række forskere fra Aalborg Universitet. Virksomheden har kunder i hele verden. Læs evt. mere om HUGIN EXPERT her: www.hugin.com.

Projektet er støttet af: