DEN FORUDSEENDE HJEMMEPLEJE

Med HUGIN FiNDR kan I identificere et øget, eller reduceret, behov for hjælp hos borgeren med henblik på at etablere en tidlig og målrettet forebyggende indsats til gavn for borgeren, kommunen 
og samfundet. 

70% af borgere som modtager hjemmepleje har et øget behov for hjælp efter de bliver udskrevet fra sygehuset.

Ved at bruge HUGIN Findr, kan I identificere disse borgere i rette tid, så det er muligt at igangsætte en særlig indsats, som kan forebygge en indlæggelse og et kompliceret sygdomsforløb.

HUGIN FiNDR STEP BY STEP

FiNDR lister alle borgere i kommunen, som er tilknyttet hjemmeplejen. Borgerne er sorteret efter højest risiko for indlæggelse.

En gang om ugen gennemgår to sygeplejersker borgerne med højest risiko for indlæggelse – placeret i toppen af listen.

De borgere, som sygeplejerskerne vurderer, har mest brug for ekstra pleje, sendes ud til distrikterne.

Disse borgere bliver taget op ved tværfaglige møder, hvor der kan laves en handlingsplan for en ekstra indsats.

SÅDAN VIRKER HUGIN FiNDR

HUGIN FiNDR sorterer alle kommunens hjemmeplejemodtagere fra højeste til laveste risiko for indlæggelse indenfor 30 dage. Dette gøres gennem en simpel søgning i de fritekst observationer, som SOSU-hjælpere og assistenter allerede foretager i dag. Brug af FiNDR vil derfor ikke ændre deres arbejdsgange.

Den simple søgning foretages i fritekst observationer fra de seneste fem uger, hvor FiNDR sorterer borgerne på baggrund af en række vægtede ord udvalgt eller vurderet af eksperter.

Vi anbefaler, at en-to sygeplejersker ugentligt gennemgår toppen af listen, hvor de sammenholder teksten i observationerne med den information, som de kan finde om borgeren i omsorgssystemet. Når de finder borgere, som er i risiko for indlæggelse eller har behov for ekstra opmærksomhed, orienterer sygeplejerskerne distrikterne om dette.

Herefter fortages der i distrikterne en vurdering af behovet for igangsættelse af hjælp eller ekstra pleje. Det er op til fagpersoner at foretage vurderingen og træffe beslutning om nye tiltag. Denne vurdering og beslutningstagen kan ske i forbindelse med eksisterende tavle-/tværfaglige møder, brugen af HUGIN FiNDR vil derfor passe ind i eksisterende arbejdsgange.

DATAHÅNDTERING

Al Databehandling foregår internt i kommunen, HUGIN som virksomhed
har på intet tidspunkt behov for
adgang til denne data for, at
kommunen
kan anvende FiNDR.

SENESTE NYHEDER

I Hjørring bruger man data til at forebygge indlæggelser

Hjørring Kommune har i et OPI-samarbejde med en nordjysk softwarevirksomhed udviklet
en løsning, der bl.a. anvender SOSU-medarbejderes fritekst-dokumentation til at identificere
borgere i risiko for indlæggelse og svære sygdomsforløb.


Publiceret: 3. maj 2023