DEN FORUDSEENDE HJEMMEPLEJE

Med Findr kan I identificere et øget, eller reduceret, behov for hjælp hos borgeren med henblik på at etablere en tidlig og målrettet forebyggende indsats til gavn for borgeren, kommunen og samfundet. 

70% af borgere som modtager hjemmepleje har et øget behov for hjælp efter de bliver udskrevet fra sygehuset.

Ved at bruge HUGIN Findr, kan I identificere disse borgere i rette tid, så det er muligt at igangsætte en særlig indsats, som kan forebygge en indlæggelse og et kompliceret sygdomsforløb.

bedstemor og barnebarn, smartphone
ældre ægtepar, gammel kærlighed, omsorg

DEN FORUDSEENDE HJEMMEPLEJE

Med Findr kan I identificere et øget, eller reduceret, behov for hjælp hos borgeren med henblik på at etablere en tidlig og målrettet forebyggende indsats til gavn for borgeren, kommunen og samfundet. 

70% af borgere som modtager hjemmepleje har et øget behov for hjælp efter de bliver udskrevet fra sygehuset.

Ved at bruge HUGIN Findr, kan I identificere disse borgere i rette tid, så det er muligt at igangsætte en særlig indsats, som kan forebygge en indlæggelse og et kompliceret sygdomsforløb.

bedstemor og barnebarn, smartphone

DEN FORUDSEENDE HJEMMEPLEJE

Med Findr kan I identificere et øget, eller reduceret, behov for hjælp hos borgeren med henblik på at etablere en tidlig og målrettet forebyggende indsats til gavn for borgeren, kommunen og samfundet. 

70% af borgere som modtager hjemmepleje har et øget behov for hjælp efter de bliver udskrevet fra sygehuset.

Ved at bruge HUGIN Findr, kan I identificere disse borgere i rette tid, så det er muligt at igangsætte en særlig indsats, som kan forebygge en indlæggelse og et kompliceret sygdomsforløb.

bedstemor og barnebarn, smartphone
ældre ægtepar, gammel kærlighed, omsorg

FiNDR PROCESSEN

clipboard

Findr lister alle borgere i kommunen, som er tilknyttet hjemmeplejen. Borgerne er sorteret efter højest risiko for indlæggelse.

En gang om ugen gennemgår to sygeplejersker borgerne med højest risiko for indlæggelse – placeret i toppen af listen.

De borgere, som sygeplejerskerne vurderer, har mest brug for ekstra pleje, sendes ud til distrikterne.

Disse borgere bliver taget op ved tværfaglige møder, hvor der kan laves en handlingsplan for en indsats.

FiNDR PROCESSEN

clipboard

Findr lister alle borgere i kommunen, som er tilknyttet hjemmeplejen. Borgerne er sorteret efter højest risiko for indlæggelse.

En gang om ugen gennemgår to sygeplejersker borgerne med højest risiko for indlæggelse – placeret i toppen af listen.

De borgere, som sygeplejerskerne vurderer, har mest brug for ekstra pleje, sendes ud til distrikterne.

Disse borgere bliver taget op ved tværfaglige møder, hvor der kan laves en handlingsplan for en indsats.

FiNDR PROCESSEN

clipboard

Findr lister alle borgere i kommunen, som er tilknyttet hjemmeplejen. Borgerne er sorteret efter højest risiko for indlæggelse.

En gang om ugen gennemgår to sygeplejersker borgerne med højest risiko for indlæggelse – placeret i toppen af listen.

De borgere, som sygeplejerskerne vurderer, har mest brug for ekstra pleje, sendes ud til distrikterne.

Disse borgere bliver taget op ved tværfaglige møder, hvor der kan laves en handlingsplan for en indsats.

bedsteforældre og barnebarn

Vil du holdes opdateret på udviklingen af HUGIN FiNDR?
Så skriv dig op til vores nyhedsbrev.

bedsteforældre og barnebarn

Vil du holdes opdateret på udviklingen af HUGIN FiNDR?
Så skriv dig op til vores nyhedsbrev.

bedsteforældre og barnebarn

Vil du holdes opdateret på udviklingen af HUGIN FiNDR?
Så skriv dig op til vores nyhedsbrev.

Hvordan virker HUGIN FiNDR?

Findr sorterer alle kommunens hjemmeplejemodtagere fra højeste til laveste risiko for indlæggelse indenfor 30 dage. Dette gøres gennem en simpel søgning i de fritekst observationer, som SOSU-hjælpere og assistenter allerede foretager i dag. Brug af Findr vil derfor ikke ændre deres arbejdsgange.

Den simple søgning foretages i fritekst observationer fra de seneste fem uger, hvor Findr sorterer borgerne på baggrund af en række vægtede ord udvalgt eller vurderet af eksperter.

Vi anbefaler, at en-to sygeplejersker ugentligt gennemgår toppen af listen, hvor de sammenholder teksten i observationerne med den information, som de kan finde om borgeren i omsorgssystemet. Når de finder borgere, som er i risiko for indlæggelse eller har behov for ekstra opmærksomhed, orienterer sygeplejerskerne distrikterne om dette. Herefter fortages der i distrikterne en vurdering af behovet for  igangsættelse af hjælp eller ekstra pleje. Det er op til fagpersoner at foretage vurderingen og træffe beslutning om nye tiltag. Denne vurdering og beslutningstagen kan ske i forbindelse med eksisterende tavle-/tværfaglige møder, brugen af Findr vil derfor passe ind i eksisterende arbejdsgange.

ældre mand, træner, fysioterapi, genoptræning

Hvordan virker HUGIN FiNDR?

Findr sorterer alle kommunens hjemmeplejemodtagere fra højeste til laveste risiko for indlæggelse indenfor 30 dage. Dette gøres gennem en simpel søgning i de fritekst observationer, som SOSU-hjælpere og assistenter allerede foretager i dag. Brug af Findr vil derfor ikke ændre deres arbejdsgange.

Den simple søgning foretages i fritekst observationer fra de seneste fem uger, hvor Findr sorterer borgerne på baggrund af en række vægtede ord udvalgt eller vurderet af eksperter.

Vi anbefaler, at en-to sygeplejersker ugentligt gennemgår toppen af listen, hvor de sammenholder teksten i observationerne med den information, som de kan finde om borgeren i omsorgssystemet. Når de finder borgere, som er i risiko for indlæggelse eller har behov for ekstra opmærksomhed, orienterer sygeplejerskerne distrikterne om dette. Herefter fortages der i distrikterne en vurdering af behovet for  igangsættelse af hjælp eller ekstra pleje. Det er op til fagpersoner at foretage vurderingen og træffe beslutning om nye tiltag. Denne vurdering og beslutningstagen kan ske i forbindelse med eksisterende tavle-/tværfaglige møder, brugen af Findr vil derfor passe ind i eksisterende arbejdsgange.

ældre mand, træner, fysioterapi, genoptræning
ældre kvinde og barn holder i hånd, nærhed, bedsteforældre, omsorg

DATAHÅNDTERING

Al databehandling foregår internt i kommunen, HUGIN som virksomhed har på intet tidspunkt behov for adgang til denne data for, at kommunen kan anvende Findr.

ældre kvinde og barn holder i hånd, nærhed, bedsteforældre, omsorg

DATAHÅNDTERING

Al databehandling foregår internt i kommunen, HUGIN som virksomhed har på intet tidspunkt behov for adgang til denne data for, at kommunen kan anvende Findr.
ældre kvinde og barn holder i hånd, nærhed, bedsteforældre, omsorg

DATAHÅNDTERING

Al databehandling foregår internt i kommunen, HUGIN som virksomhed har på intet tidspunkt behov for adgang til denne data for, at kommunen kan anvende Findr.

Nyheder

Relevante nyheder og artikler omkring HUGIN FiNDR og projektet bag produktet.

  • HUGIN deltager som udstiller på Digitaliseringsmessen22. Kontakt os endelig for et møde eller besøg vores stand.
  • Artikel fra AI for the People Center ved Aalborg Universitet
  • HUGIN FiNDR udspringer af et Offentlig-Privat Innovation samarbejde (OPI-samarbejde) mellem blandt andet Hjørring Kommune, Aalborg Universitet og HUGIN EXPERT delvist finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. De første faser af projektet er beskrevet her og her.